قرآن و حدیث: امکان فهم قرآن

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار مطالعات و پژوهش‌های قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

یکی از موضوعات چالش‌زایی که امروزه دربارهء قرآن مطرح است،امکان فهم قرآن است.نویسنده‌ سعی کرده است به سؤال اصلی مقاله-آیا قرآن برای انسان قابل فهم است؟-با نگاه برون دینی و درون دینی پاسخ دهد.در قسمت نخست،امکان فهم قرآن از چشم‌انداز معناداری گزاره‌های دینی‌ مورد بررسی قرار گرفته است.نویسنده پس از ذکر نقدهای متعدد بر نظریه پوزیتیویسم،که گزاره‌های‌ قرآنی را به واسطهء عدم تحقیق‌پذیری تجربی،بی‌معنا می‌داند،روش تجربی را تنها یکی از روش‌های فهم قرآن دانسته که آن هم محدودترین روش در میان دیگر روش‌هاست.در قسمت دوم، امکان فهم قرآن از سه زاویهء حداقلی،حد اکثری و میانه‌رو با استفاده از متون دینی نقد و بررسی شده و دیدگاه میانه‌رو با استناد به دلایل عقلی،آیات قرآن کریم،روایات ائمهء معصومین علیهم السلام و دلایل‌ تاریخی،تأیید شده است.

عنوان مقاله [English]

The Possibility of Understanding the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mahdavirad 1
  • Sayyid Mustafā Ahmadzāda 2
1 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

How to understand the Qur'an is the subject matter of the present article in which the writer has examined with respect to the internal and external aspects of religion. In the first part, while analyzing the issue from the three minimum, maximum, and moderate points of view, the writer stresses the latter on its intellectual, narrative, and historical grounds.