آیه نور در چشم انداز عالمان اسلامی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه کلام و فلسفه


عنوان مقاله [English]

The Verse of Light from the Perspective of Islamic Philosophers

نویسنده [English]

  • Husayn Latifi
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most profound Qur'anic parables is the verse of Light (aya al-Nu r), which has above all incited deep- sightedness among Muslim thinkers.
Various applications of the term ''light'' in the Qur'an, as well as the lofty concepts in the vocabulary of this verse have drawn the attntion of the philologists and scholars of Qur'anic studies to this verse. Accordingly, through discussions on the verse of Light, they have attempted to expound the Qur'anic implications in this respect.
Different interpretations and aspects of this noble verse; the concepts of its parables; and the lack of an explicit exegesis covering all its ontological, cosmological, and humanistic themes have persuaded many scholars to explore this verse by way of conjectures in various discourses in order to uncover the reality of these unparalleled terms and conceptions.
Exegetes and scholars of Qur'anic studies have brought up quite a few aspects in their exegetical and Qur'anic writings. Apart from this group of scholars, Muslim philosophers and mystics are also to be taken into consideration. These, too, have both in their esoteric interpretations and other writings, attempted to perceive the reality of this verse. Among this group are included such figures as Shaykah al-Ra'i s Bu 'Ali Sina, Shaykh Shaha b al-Din Suhrawardi , Ima m Muh ammad Ghaza li, and Sadr al-Muta'allihi n-i Shirazi. The present article first tries to discuss the exegetes' opinions on the verse of Light and then proceeds to reviewing it from the perspective of the Muslim philosophers.