بقای نام نیک و آثار آن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

نویسنده به استناد آیه 78 سورۀ صافّات که خداوند دوام نام نیک پیامبران را متذکّر می‏شود به حس نیکوکاری که در فطرت انسان است اشاره می‏کند، و آن را انگیزۀ کارهای خیری که آثارش بعد از فوت هم بر جاست می‏شمرد، مانند وقف اموال و ایجاد مؤسسات خیریه. این علاقه و میل به برجا ماندن نام نیک و بهره‏مندی از ثواب کار خیر، دلیل وجدانی و دریافت درونی بر بقای روح یا «من» بعد از فنای «تن» می‏باشد، زیرا اگر انسان خود را پس از مرگ هیچ و پوچ می‏دانست ذکر خیر یا شر برایش تفاوتی نداشت، در حالی که همه دوست دارند پس از مردن نام نیکشان بماند و تمجید و تعریف شوند، و از ثواب نیکوکاری‏هایشان بهره‏مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Name Preservation and its Effects

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

The author, based on the verse 78 of Sūrat al-Ṣāffāt that God mentions the good name of the prophets, states the sense of benefaction in human nature and he knows it as the good works motive such as endowment of property and the establishment of charity institutions that its effects remain after death. Desire to preserve the good name and enjoy the reward of good deed, are conscientious reasons and inner reception on the survival of the soul after the death of the body because if human assumed himself nothing after death, he paid no attention to good or evil reputation while everybody wants to stay well-honed and praised after death and enjoy the rewards of their good deeds. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • good name preservation
  • prophets’ good name
  • good reputation
  • lasting charity
  • soul survival
 ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفّاری، کتاب‏فروشی اسلامیه، 1384ق.
 خزاعی نیشابوری، حسین بن علی (مشهور به ابوالفتوح)، رَوض الجِنان و رَوح الجَنان فی تفسیر القرآن، تصحیح دکتر یاحقی و دکتر ناصح، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1365.
 طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1389.
 طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفه، انتشارات ناصرخسرو، تهران.
 مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق.
 میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الاسرار و عُدّة الابرار، به سعی علی اصغر حکمت، 1339.