شیر زن کربلا در قصر الخضراء

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

 • Mohamad Hadi abdekhodaei
Assistant Professor, Department of Theology, Ferdowsi University of Mashhad
 1. قرآن مجید.
 2. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، طبع قاهره، 1368ق.
 3. امین عاملی، سیدمحسن، لواعج الاشجان فی مقتل الحسین7، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1394.
 4. رهنما، زین العابدین، زندگی امام حسین7، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، تهران، 1348.
 5. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، کتاب‌فروشی محمد، قم؛ مطبعة النعمان، نجف، 1389ق.
 6. قرشی، باقر شریف، حیاة الامام الحسین7، مکتبة الداوری، قم.
 7. قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، انتشارات هجرت، قم، بی تا.
 8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نفس المهموم.
 9. گرمرودی، محمدرفیع، ذریعة النجاة؛ التاریخ الکامل لواقعة کربلاء، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1422ق/ 1380.
 10. لجنة التألیف، اعلام الهدایة، المجمع العالمی لاهل البیت:.
 11. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، کتاب فروشی اسلامیه، تهران، 1398ق.