عظمت حادثۀ عاشورا و راز بقای آن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

سردبیر

چکیده

دربارۀ هدف امام حسین از قیام و شهادتش در حادثۀ عاشورا نظرهای مختلف اظهار شده است.[1] نویسنده با استناد به سخنان خود حضرت، هدف امام را نهی از منکری بزرگ معرفی می کند، که تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت موروثی توسط معاویه است. سپس یزید از امام برای تثبیت حکومتش بیعت خواست، بدیهی است که حجت خدا با چنان فرد نامسلمانِ فاسقی بیعت نمی کرد، و کار به جهاد انجامید.
نابرابری دو سپاه و فجایعی که نسبت به ذُرّیۀ پیامبر اسلام روا داشته شد، آن رویداد را به مصیبتی بزرگ و غم انگیز تبدیل ساخت که تأثیری ژرف در روزگاران گذاشت. می دانیم که یکی از صفات حق تعالی «شَکور» است، که اقتضای آن، شکرگزاری از بندگان مخلص است. در مورد حادثۀ جان گداز عاشورا نیز خدای شکور افزون بر ثواب اُخروی که مخصوص شهیدان است، در دنیا هم یاد و نام عاشورائیان شکیبا و مخلص را جاودان ساخت، چنان که هر روز و شب در مجالس با مویه و ندبه گفته می شود و در خاطره ها می ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Greatness of ‘Ashūrā Incident and Its Survival Mystery

نویسنده [English]

 • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

Different opinions have been expressed about the purpose of
Imam Hussein (A.S.) uprising and martyrdom in ‘Ashūrā. The
author, referring to Imam's words, describes his goal as a great
forbidding the evil, which is the conversion of the Islamic
caliphate into a hereditary monarchy by Muā'wiyah. Then Yazīd
asked the Imam to allegiance to stabilize his government.
Obviously, the Imam did not swear allegiance to such a libertine
person, and the dispute led to jihad.
The inequality of the two corps and the tragedies that had
occurred for Prophet's grandson turned the event into a great and
sad tragedy that had affected ages. We know that one of the
attributes of God is "Shakūr", which means gratitude to the
devoted servants. In the sad event of ‘Ashūrā, in addition to the
reward of the hereafter, which is dedicated to the martyrs, the
grateful God has also commemorated the name of these patient
and sincere people in the world, as their name is said every day
and night in the meetings with moaning and wailing so people do
not forget ever them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ashūrā
 • Imam Hussein (A.S.)
 • Shakūr
 1. حرّانى، حسن بن على، تحف العقول، تصحیح على اکبر غفارى، کتاب‌فروشى اسلامیه، شعبان 1384ق.
 2.  الخزاعی النیشابوری، حسین بن علی، روضُ الجِنان و رَوح الجَنان فی تفسیر القرآن، مشهور به تفسیر ابوالفتوح، تصحیح دکتر یاحقی، دکتر ناصح، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1371.
 3. الراغب الاصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سیدکیلانى، المکتبة المرتضویه، طهران، 1332.
 4. قمى، شیخ عبّاس، مفاتیح الجنان، تصحیح و ترجمه فارسى بنیاد پژوهشهاى اسلامى، انتشارات به‌نشر، 1391.
 5. گروهی از نویسندگان، سیری در سلوک حسینی، دفتر نشر معارف، تهران، 1381.
 6. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق.
 7. منقرى، نصر بن مزاحم، پیکار صِفّین، تصحیح عبدالسلام محمّد هارون، ترجمه پرویز اتابکى، تهران، 1375.
 8. نجمى، محمدصادق، سخنان حسین بن على7 از مدینه تا کربلا، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ پنجم، 1364.