نمایه موضوعی مقالات ده شماره مشکوة (131- 140 تابستان 1395 _ پاییز 1397)

مطالب عمومی

نویسنده

پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

براساس آیین‏نامه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، مجلات دارای رتبه پژوهشی یا ترویجی باید سالانه فهرست مقالاتشان را ارائه نمایند. گذشته از آن، در عصر ارتباطات و در هنگامه انفجار اطلاعات، دسته‏بندی و تنظیم موضوعی مقالات، راهکاری است برای پردازش اطلاعات و دستیابی سریع پژوهشگران و جامعه کتاب‏خوان به آثار منتشر شده.
فصلنامه مشکوة نیز در چند نوبت از جمله (شماره‏های 100، 110 ، 121 و 131) فهرست موضوعی مقالاتش را ارائه کرده است. آنچه اینک پیش روی دارید نمایه الفبایی _ موضوعی مقالات ده شمارۀ اخیر مجله بوده که در دو موضوع «قرآن و حدیث» و «تاریخ و فرهنگ اسلامی» تنظیم شده است. گرایش بیشتر نشریه به سوی مقالات آموزه های قرآن و حدیث در شمارهای اخیر محسوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Index of the Articles of Ten Issues of Mishkāt No. 131-140 (Summer 1395 – Autumn 1397 H. Sh. / 2016-2018)

نویسنده [English]

  • Muhammad Husayn Sādiqpūr
.
چکیده [English]

According to the code of procedure of the Commission for Evaluation of Iranian Scientific Journals, the journals with scientific-research or promotional ranking are required to provide an annual list of their articles. In addition, in the age of communication and at a time of information explosion, thematic categorization and arrangement of the articles is an approach for processing information and instant access of researchers and the book-reading community to the published works.
Mishkāt Quarterly has several times provided the thematic index of its articles (issues 100, 110, 121, 131). What is presented in this issue is the alphabetical-thematic index of the ten recent issues arranged on two topics of “Qur’ān and Ḥadīth” and “Islamic History and Islamic Culture”. The general trend of the content of most of the issues of the journal in recent issues has been noticeably toward articles of the Qur’ān and ḥadīth”. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • index of Mishkāt articles
  • articles of the Qur’ān and ḥadīth”
  • articles of history and culture