بایستگى و بایسته‌‏هاى تولید علوم انسانى اسلامى

نوع مقاله : مقاله از نوع ذکر دیدگاه، نظر و تفسیر درباره یک رویداد یا مفهوم

نویسنده

مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسلامی


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mahdi Shriatitabar
  1. قرآن کریم.
  2. نهج ا لبلاغه.
  3. شریف مرتضى، رسائل الشریف المرتضى، به اهتمام سیدمهدى رجائى، دارالقرآن الکریم، قم، 1405 ق.
  4. کلینى، محمّد بن یعقوب، الکافى، تصحیح و تحقیق على‏اکبر غفارى و محمّد آخوندى، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
  5. مجلسى، محمّد باقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1403ق.
  6. نورى، حسین بن محمّدتقى، مستدرک الوسائل، مؤسسة آل‏البیت:، قم، 1408ق.