تحلیلی بر چهارچوب‏های کلان اقتصاد اسلامی در بیانات مقام‏معظّم رهبری اقتصاد اسلامی اقتصاد تمدن ساز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

. بنیاد پژوهشهای اسلامی _ گروه اقتصاد

چکیده

در این نوشتار تلاش بر این است که با توجه به تأکیدات جدی مقام ‌معظّم‌ رهبری بر مباحث اقتصادی در سال‏های اخیر به خصوص بر حل مشکلات اقتصادی جامعه در قالب الگوی اقتصاد اسلامی، به این مهم بپردازیم و با توجه به بیانات خود ایشان، نگاه نظری و رویکردها و راهبردهای مدّ نظرِ  ایشان در مباحث اقتصاد اسلامی به عنوان یک نگاه نظری اسلامی و بومی در ایجاد تمدن اسلامی و حل معضلات اقتصادی به صورتی جامع مورد تحلیل قرار بگیرد. این روش روشی نزدیک به تحلیل محتوا همراه با جامع‌نگری است. تا حدی از روش تفسیر متن به متن نیز استفاده شده است. جمع‏بندی نهایی این نوشتار این است که معظّم‌له الگوی اقتصاد اسلامی را به عنوان یکی از چهارچوب‌های حرکت کشور در مسیر تمدن‏سازی اسلامی مد نظر دارند و حرکت در چهارچوب اقتصاد اسلامی، یکی از زمینه‏های ایجاد تمدن اسلامی و همچنین بستر ساز حل مشکلات اقتصادی کشور در نگاهی خدامحور است و حل معضلات اقتصادی کشور در این چهارچوب به  پایداری نظام جمهوری اسلامی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Macro-Level Frameworks of Islamic Economy in the Statements of the Supreme Leader Islamic Economy, a Civilization-Making Economy

نویسنده [English]

 • Ammar Khosrowjerdi
چکیده [English]

In respect to the highly serious emphasis of the Supreme Leader on economic discourses in recent years and especially his emphasis on solving the society’s economic problems in the form of the Islamic economy model, it is tried in this writing to analyze in a comprehensive way the theoretical view and the approaches and strategies delineated by him in the Islamic economy discourses as an Islamic theoretical and domestic view in creating Islamic civilization and solving economic problems.
This is a method close to content analysis along with a comprehensive look, along which the cross-textual interpretation method has to some extent been also used. The conclusion made in this article is that the leader has considered the Islamic economy model as one of the frameworks of the grounds for creating Islamic civilization and the foundation for solving Islamic economic problems with a theocentric outlook. In this framework, solving the economic problems of the country will lead to the stability of the order of Islamic Republic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ayatollah Khamenei
 • Islamic civilization
 • Islamic economy
 • economic prosperity
 • consumption model
 1. قرآن‌کریم.
 2. جاویدی، مجتبی، قاموس عدالت، انتشارات و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ‌اول، 138۵ش.
 3. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 1۴09ق.
 4. خاکبان، سلیمان، درآمدی بر اسلام، توسعه و ایران، نشر حضور، قم، چاپ اول، 137۴ش.
 5. سیدرضی، نهج البلاغه، ترجمۀ محمددشتی، مؤسسه فرهنگی _ تحقیقاتی امیرالمؤمنین7، قم، 138۵ش.
 6. سیاهپوش، امیر، الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت در منظر مقام‌ معظّم‌ رهبری، انتشارات آفتاب توسعه، تهران، چاپ اول، ‌1390 ش.
 7. صحیفه نور، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، چاپ اول، 13۶9ش.
 8. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول‌کافی، دارالحدیث، قم، 1۴13ق.
 9. مهاجرنیا، محسن، «جامعه آرمانی در اندیشه سیاسی مقام ‌معظّم‌ رهبری»، ماهنامه معارف، ش ۶3،‌138۴ش.