ضرورت نیرومندى و اقتدار حکومت اسلامى

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

قرآن کتابی است که در بردارنده مسائل اساسی زندگانی مسلمانان بلکه بشریت است؛ از جمله درآن به مبانی دفاع و ضرورت نیرومندی حکومت اسلامی در برابر تجاوزات احتمالی دشمنان اشاره شده است. در این نوشتار، آیه 60 سوره انفال (که به تجهیز دفاعی فرمان می‏دهد)، از دیدگاه علامه طباطبایی، مورد بررسی قرار گرفته است. مخاطب آیه در این امر مهم عموم مسلمین هستند که به هنگام ضرورت، بایسته است از هیچ کمکی در بالاترین توان نظامی به لشکریان اسلام، دریغ نورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of the Islamic State’s Strength and Authority

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

The Qur’ān is an All-Wise Book that contains the primary and secondary principles of not only the life of the Muslims but that of the humanity as well. The fundamentals of the defense and strategy against enemies’ contingent invasions is one of those principles. In this article, the verse 60 of Sūrat al-Anfāl (that orders to provide for defense equipment) is studied from the viewpoint of ‘Allama Tabataba’i. This verse addresses the general public, who, when necessary, should spare no effort in uplifting the military power of the Muslim troops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • verse 60 of Sūrat al-Anfāl
  • Islamic states’ authority
  • Tafsīr al-Mīzān