تصویرپردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

فهم و بصیرت، در پرتو هدایت‌های قرآن و اهل بیت(ع) علائمی اصیل دارد که به سعادت رهنمون می گردند. دلالت دعای «أللّهُمَّ عَرِّفنی نَفسَکَ... »، بر ضرورت شناخت امام برای شناخت پیامبر و خداوند، بسیار هشدار دهنده بوده، شناخت امام را مقدّمه هدایت و نجات از گمراهی می‌داند. این پژوهش در مقام بیان مسیر ورود مطمئن به آینده‌ای است که قرار است به حاکمیت صالحان بر زمین بینجامد. در این رویکرد، شناخت امام و انتظار او، بر قابلیت پیش‌بینی و شناسایی مسیر، رفتار و آداب حرکت دلالت داشته، منتظر واقعی کسی است که حق امام و آداب حرکت او به سوی ظهور را می‌شناسد. بدین ترتیب، راهبرد ورود به آینده موعود، راهبردی معرفتی مبتنی بر شعور و آگاهی است و حتّی می‌توان ادّعا کرد که افزایش بلوغ و آگاهی پیروان، موجب کاهش دوران انتظار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illustration of the future Society of Justice in Light of Hadīth al-Thaqalayn

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pour Ezzat 1
  • t, Maytham Alipour 2
  • Ali Asghar Sa’dabadi 3
چکیده [English]

Understanding and insight in light of the guidance of the  Qur’ān and the Ahl al-Bayt (A.S.), have genuine signs which would lead to human happiness. Denotation of the supplication, ‚Allāhumma ‘arrifnī nafsak …‛ (O Allah! Make Yourself known to me …) to the necessity of knowing the Imam for knowing the Prophet and God, is very alarming; it regards knowing the Imam as an introduction to guidance and deliverance from being misled. This research is intended to delineate a secure entrance to the future that is supposed to lead to the sovereignty of the pious on earth. In this approach, knowledge about the Imam and awaiting his reappearance denotes the capacity for foreseeing and moving toward the path, the manner and rules of movement; as the real awaiter is the one who knows the rights of the Imam and the rules of moving towards reappearance. Thus, the strategy for entering the promised future is an epistemological strategy based on mindfulness and awareness; and, it can even be claimed that the increase of the maturity and awareness of the followers would cause the decrease in the awaiting period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • ḥadīth al-thaqalayn
  • a society of justice
  • knowledge of the Imam
  • following the Ahl al-Bayt (A.S.)