نقش جهان بینی توحیدی در ایجاد امید

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان

2 مدرّس دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس ارشد رشته الهیات دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، تأثیر نگرش توحیدی در ایجاد و تقویت روح امید در آدمی بررسی شده، نگارنده به این سؤال پاسخ می‌دهد که امید در آموزه‌های قرآن کریم، تا چه اندازه مبتنی بر نوع جهان بینی آدمی است و به نگرش او نسبت به هستی و جهان پیرامون او بستگی دارد؟ در پایان، نتیجه می‌گیرد توجه به توحید و وحدت معبود، علاوه بر آنکه آسیب‌پذیری انسان را در برابر ناملایمات به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، بستری مناسب و برای بنیانگذاری پایه‌های امید راستین در نوع بشر می‌باشد و سدّی مستحکم در برابر بحران هویت جوان و نوجوان امروزی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Monotheistic World View in Creating Hope

نویسندگان [English]

 • A‘zam Parcham 1
 • Zahrā Muhaqqiqiyān 2
چکیده [English]

This article addresses the impact of monotheistic attitude on creating and reinforcing the spirit of hope. The writers seek to answer the question as to, according to the Qur’ānic teachings, how extensive hope is dependent upon the type of man’s world view and subject to their attitude towards the existence and the world around them. In the end, it is concluded that embracing Unity and the Oneness of the Worshipped (ma‘būd), besides considerably reducing man’s vulnerability to adversities, would prepare the ground for the foundation of real hope in humankind.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hope
 • beliefs
 • Unity
 • Oneness of the Worshipped
 • Monotheism
 1. ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، چاپ سوم: بیروت، دار صادر، 1414ق.
 2. ابوفارس، ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، دمشق، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.
 3. الجوهری،اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق.
 4. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق احمد خراج، الکویت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
 5. العسکری،ابو هلال،فروق فی اللغه،ترجمه محمد علوی مقدم و ابراهیم الدسوقی، قم، مکتب بصیرتی، 1353ق.
 6. تمیمى آمدى‏، عبد الواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم‏، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366ش‏.
 7. حکیمى،محمدرضا،محمد و علی، الحیاة، ترجمه احمد آرام‏، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1380ش.
 8. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن‏، تحقیق صفوان عدنان داودى‏، دمشق – بیروت، دارالعلم - الدار الشامیه، 1412ق.
 9. سبحانی تبریزی، جعفر، سیمای انسان کامل در قرآن، چاپ یازدهم: قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1387ش.
 10. طباطبایى، سید محمد حسین‏، المیزان فى تفسیر القرآن‏، چاپ پنجم: قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرّسین حوزه علمیه قم‏، 1417ق.
 11. طبرسى‏،فضل بن حسن، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، چاپ دوم: نجف، حیدریه‏، 1385ق.
 12. طریحی،فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق احمد حسینى‏، چاپ سوم: تهران، کتابفروشى مرتضوى،‏ 1375ق‏.
 13. طیب، سید عبد الحسین،‏ اطیب البیان، چاپ دوم: تهران، انتشارات اسلام، 1378ق.
 14. فراهیدى، خلیل بن احمد‏، العین‏، چاپ دوم: قم،‏ انتشارات هجرت‏، 1410ق.
 15. فیض الاسلام‏، سید علینقى، ترجمه و شرح الصحیفةالسجّادیة، چاپ دوم: تهران، فقیه، 1376ش.
 16. کلینى‏، الکافی‏، ترجمه حاج سید جواد مصطفوى، تهران، اسلامیه‏، بی‌تا.
 17. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران، اسلامیه.
 18. مصطفوى، حسن،‏ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش.
 19. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه‏، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1374ش.
 20. گروه مؤلفان، جلوههای خدامحوری در زندگی، قم، آیه حیات، 1385ش.
 21. مهدوی، ابوالقاسم، هدف خلقت، به اهتمام سید حسن نواب، چاپ دوم: اصفهان، محبان، 1386ش.
 22. میبدى، احمد بن ابى سعد، کشف الأسرار و عدة الأبرار، چاپ پنجم: تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371ق.
 23. نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1383ش.
 24. نجاریان، فرزانه، «نقش امید در تکامل شخصیتی انسان»، فصلنامه رشد معلم، ش102.
 25. نیلی پور،مهدی، بهشت اخلاق، قم، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)، 1385ش.
 26. هاشمی رفسنجانی، اکبر، فرهنگ قرآن: کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم، قم، بوستان کتاب، 1383ش.