دارالسلام در قرآن و راه رسیدن به آن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه معارف

چکیده

نوشتار حاضر پژوهشی قرآنی درباره معنی و حقیقت سلام در جهان دیگر است؛ همان جهانی که ورای این جهان مادی است و خانه سلام و سعادت و سلامت برای ساکنانش است. در این مقاله نویسنده با نگاه مقایسه‌ای بین جهان سلام و جهان مادی به بررسی و تحلیل آیات قرآن پرداخته تا پاسخ این سؤالات را بیابد:

1-  اگر جهان دیگر دارالسلام است و ساکنان آن در سلامت‌اند و تحیت در آنجا سلام است، چه کسانی می‌توانند در آنجا ساکن شوند؟
2-  از چه راهی ؟
3-  اگر برای رسیدن به آنجا باید خشنودی خداوند را به دست آورد چگونه این خشنودی حاصل می‌شود؟
4-  حال که ما در جهان مادی ساکن هستیم چگونه باید از نظر گفتار و رفتار ظاهری و باطنی، خود را سالم نگه داریم تا بتوانیم به آنجا راه یابیم و در جوار قرب خدای سلام آرام‌گیریم؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qur‘ānic Research on Salām (Peace)

نویسنده [English]

 • A‘zam I‘timādīfar
چکیده [English]

The present writing is a Qur’ānic research on the meaning and reality of peace (salām) in the next world, the world which is beyond this material one and is the abode of safety, felicity, and good health for its residents. In this article, with a comparative look at the abode of peace and the material world, the writer undertakes to study and analyze the verses of the Qur’ān to answer the following questions:
1. If the next world is the abode of peace and its residents are in peace and the greeting therein is peace, then who can settle in there?
2. In what way can they settle?
3. If it is needed to achieve God’s pleasure in order to reach there, how is this pleasure achieved?
4. Now that we are settled in the material world, how should we keep ourselves in good health in terms of speech and external and internal behavior so that we can arrive there and rest in peace in the proximity of the God of Peace?

کلیدواژه‌ها [English]

 • peace
 • greetings
 • world
 • verses
 • the Qur’ān
 1. قرآن کریم.
 2. بیستونی، محمد، لغت‌شناسی قرآن کریم، تهران، بیان جوان، 1383ش.
 3. راغب اصفهانی، ابوالقاسم، مفردات الفاظ القرآن، ترجمه دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی، انتشارات مرتضوی، 1383ش.
 4. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 5. فیض کاشانی، محسن، راه روشن؛ ترجمه کتاب المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ترجمة محمدرضا عطایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1381ش.
 6. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، بیروت، انتشارات دارالاضواء.
 7. مجلسی، محمّدباقر، بحار الانوار، چاپ سوم: بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 8. مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1387ش.
 9. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه.
 10. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، انتشارات لاهیجی، 1380ش.
 11. واحد پژوهش انتشارات هنارس، مهارت‌های زندگی، «پیشگیری قبل از درمان»، شماره 15.
 12. وحیدی گلپایگانی، محمدصادق، سیمای مؤمنان، تهران، نشر گلستان کوثر، 1377ش.