نگرشی به تبیین مفهوم «ورود» به جهنّم با رویکردی بر آیات 71 و 72 سورۀ مریم

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

سیمایی که تعابیر قرآن کریم از حالات روحی و روانی انسان‌ها در هنگام ورود به بهشت یا جهنّم تصویر کرده است، نشان‌دهندۀ تناسب و هماهنگی لفظ و معنا در تبیین جلوه­های جزا و مکافات عمل افراد است. مفاد آیات 71 و 72 سورۀ مریم از چگونگی «ورود» همۀ­ انسان­ها اعم از کافر و مؤمن به جهنّم حکایت دارد، که پرهیزکاران نجات می‌یابند و ناپاکان در آن باقی می­مانند. برخی نیز با تبیین معناشناسی واژۀ «ورود» در برخی آیات قرآن در جلوۀ «حضور و اشراف»، آن را قابل تعمیم به معنای واژۀ «وارِدُها» در سورۀ مریم دانسته و ورود همگانی به جهنّم را منتفی شمرده‌اند. برخی دیگر نیز چنین دخولی را در فضایی غیر از جهنّم متصور شده­اند.
از این رو، پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی و تحلیل آیات قرآنی، با بررسی و نقد دیدگاه­های مختلف در این باره، بر معنای واژۀ «وارد» در جلوۀ «دخول» در جهنّم تأکید داشته و با  بهره­گیری از دیگر آیات و روایات، آن را تبیین کرده است. یافته­های پژوهش بیانگر آن است که همۀ انسان‌ها اعم از مؤمن و کافر وارد جهنّم می­شوند، امّا هنگام ورود بهشتیان به جهنّم، آتش سوزان آن هیچ آسیبی به ایشان نمی­رساند، بلکه شعله­های فروزان آتش در برابرشان سرد و گلستان می­شود، سپس در امنیت کامل به بهشت درمی‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Concept of "Entrance" to Hell according to the Verses 71 and 72 of Maryam Surah

نویسندگان [English]

 • masoud eghbali
 • mohammad mehdi moradi
چکیده [English]

The words that the Holy Qur'an has presented about the mental states of humans upon entering heaven or hell indicate the appropriateness and harmony of the word and the meaning in explaining the punitive effects of one's actions. The content of verses 71 and 72 of Maryam Surah describes how all human beings, including infidels and believers “enter” to hell, in which the righteous people are rescued andthe impure people remain. Some have interpreted the semantics of the word "entry" in some verses of the Qur'an in the form of "presence and superintend" and expand its meaning to the "arrivals" in Maryam Surah and dismissed the universal entry into hell. Others believe that this entry takes place into a place other than hell. Therefore, the present study descriptively analyzes the Qur'anic verses, examines different viewpoints, emphasizing the meaning of the word "entry" to the hell, and using other verses and narrations to explain it. The findings of the study indicate that all human beings, including believers and infidels, enter the Hell, but when the people of Paradise enter to Hell, its fire will not harm them, but the flames will be cold and blazing against them, then they will go to Paradise in safety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • verse 71 and 72 of Maryam Surah
 • enter to hell
 • superintend of believers over hell
 • people of paradise
 • hellions
 1. قرآن کریم، ترجمۀ محمد مهدی فولادوند.
 2. ابن عاشور، محمد طاهر، تفسیر التحریر و التنویر، دار التونسیه، تونس، 1387.
 3. ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، تحقیق جمال­الدین میر­دامادى، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ سوم، 1414.
 4. اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، البحر المحیط فی تفسیر القرآن، دار الفکر، بیروت،1422.
 5. بستانى، فؤاد افرام‏، فرهنگ ابجدى‏، ترجمۀ رضا مهیار، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1375.
 6. ثعلبی، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1422.
 7. جفرى، آرتور، واژه‏هاى دخیل در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره‏اى، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، 1385 .
 8. جوهری، ابو نصر اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، چاپ چهارم، 1407.
 9. حسینى همدانى، محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تحقیق محمدباقر بهبودى، انتشارات لطفی، تهران، 1404.
 10. حقی بُروسوی، اسماعیل بن مصطفى، تفسیر روح البیان، دار الفکر، بیروت، بی‌تا.
 11. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ترجمۀ غلامرضا خسروى حسینى، نشر مرتضوی، تهران، 1369 .
 12. زین‏الدین رازى، محمد بن ابى‏بکر، پرسش و پاسخ‌هاى قرآنى، ترجمۀ مسائل الرازى‏، ترجمه و تصحیح محمدرضا غیاثى کرمانى، نورگستر، قم، 1380 .
 13. سمرقندی، نصر بن محمد، بحر العلوم، بی‌جا، بی تا.
 14. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1417.
 15. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، 1372.
 16. طریحی، فخرالدین، مجمع­البحرین، کتاب‌فروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، 1375.
 17. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.
 18. طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن‏، انتشارات اسلام، تهران، ‏چاپ دوم، 1369.
 19. علم الهدی، علی بن حسین، أمالی المرتضی، دار الفکر العربی، قاهره، 1998.
 20. فیض کاشانی، ملا محسن، الأصفی فی تفسیر القرآن، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1418.
 21. فیومی، ابو العباس احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، المکتبة العلمیه، بیروت، بی­تا.
 22. قرائتى، محسن‏، تفسیر نور، مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، تهران، 1388.
 23. قرشى بنایى، على‌اکبر، تفسیر احسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران، چاپ دوم، 1375.
 24. ____________ ، قاموس قرآن‏، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، 1412 ‏.
 25. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1364.
 26. گنابادی، سلطان محمد، تفسیر بیان السعادة فی مقامات العباده، مؤسسة الأعلمی، بیروت، 1408.
 27. مجلسى، محمدباقر، ‏بحار الأنوار، تحقیق جمعى از محققان‏، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، ‏1403 ‏.
 28. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، چاپ اول، 1393.
 29. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف‏، ترجمۀ موسى دانش، بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزۀ علمیۀ قم)، قم، 1378 .
 30. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه‏، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ دهم، 1371 .