حجّیت ظواهر از منظر میرزا مهدی اصفهانی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

مهندس مکانیک سیالات با تحصیلات حوزوی

چکیده

قرآن کتابی فهمیدنی است که آیات آن بر قلب پیامبر خاتم نازل شده تا کار هدایت بشر را بدان سامان بخشد. یکی از مهم‌ترین مباحث دربارة قرآن، امکان فهم آن و چیستی و چگونگی این فهم است که در اصول فقه با عنوان «حجّیت ظواهر» مورد توجّه قرار می­گیرد. در بحث حجّیت ظواهر گروه‌های مختلفی سخن رانده­اند که از خودبسندگی قرآن در فهم تا ناممکن بودن فهم قرآن طیفی از نظریات را تشکیل می­دهند. میرزای اصفهانی از جمله فقهای معاصر است که بیانی تازه از نظریّة مشهور فقهای امامیّه مطرح کرده که در آن حجّیت ظواهر با حفظ استقلال قرآن و عترت در حجّیت اثبات می­شود. در واقع از آن‌جا که بشر «مخاطب بالعرض» قرآنی است که «ذکر» و رسول آورنده­اش «مذکّر» دانسته شده­اند، برای رسیدن به ظهور آیات و دریافت قرائنی که به بپاشدن یک آیه و دلالت الفاظ آن بر معانیِ مورد نظر گوینده­اش دلالت می­کنند، نیازمند مراجعه به «مَن عنده علم الکتاب» است تا او را با تبیین قرائن متصل عقلی و منفصلی که یقین عقلایی در انعقاد ظهور از لفظ را سبب می­سازد، برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authority of Apparent Meanings of the Qur’an from the Viewpoint of Mīrzā Mahdī Isfahānī

نویسنده [English]

  • Husayn Mufīd
چکیده [English]

One of the most important issues concerning the Qur’an is the possibility and the way of understanding the Qur’an, which is dealt with in principles of jurisprudence as the “authority of apparent meanings”. This topic includes opinions ranging from self-sufficiency of the Qur’an for its understanding to the impossibility of its understanding. The writer believes that Mīrzā Mahdī Isfahānī is among the contemporary jurisprudents who has presented a new exposition of the famous Imāmī jurists’ view, according to which the authority of apparent meanings can be proved, retaining the independence of the Qur’an and the ‘itrat (progeny of the Prophet – S.A.W.) in their authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur’an
  • possibility of understanding of the Qur’an
  • apparent meanings
  • authority
  • appearance
  • Mīrzā Mahdī Isfahānī