نگاهى به کاستى‌هاى دائرة‌المعارف قرآن کریم

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

دائرة‌المعارف قرآن کریم یکی از آثار مهم و ارزشمند مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم است. نویسنده ضمن یادکردی از آن به عنوان اثری گرانسنگ، کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر، مواردی را در باب نقد این اثر، در مقاله تبیین کرده است از جمله: ناهماهنگی در مقالات هم‌سو، کم‌توجهی به موضوعات میان رشته‌ای، سامان‌دهی نامناسب، عدم بهره‌مندی از اندیشه‌های جدید و خروج موضوعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at Shortcomings of the Encyclopedia of the Holy Qur’an

نویسنده [English]

  • ‘Alī Akbar Mu’minī
چکیده [English]

The Encyclopedia of the Holy Qur’an is one of the significant and valuable works published by the Holy Qur’an Culture and Knowledge Center. Referring to it as a valuable, exceptional, and rather unmatched work, the writer has made some critical reviews of this work, including: incongruity in the articles that fall in the same line; paying little attention to the interdisciplinary topics; inappropriate organization; non-utilization of new ideas; and partial deviation for the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • encyclopedia
  • reference book
  • the Holy Qur’an Culture and Knowledge Center
  • shortcomings of the Encyclopedia of the Holy Qur’an