مقایسۀ تمثیلی در قرآن

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

نویسنده با تأمّل در شماری از آیات به این نکته دست یافته که یکی از قالب‌های بیان و استدلال در قرآن مجید مقایسه بین دو امر است که حُسن و قبح آن‌دو روشن می‌باشد. این آیات با تمثیل و گاه استفهام همراه است، و با حفظ بلاغت و شیوایی زبان، استدلالی قوی و پذیرفتنی دارد که پیام الهی را ابلاغ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allegorical Comparison in Some Verses of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

Concentrating on a number of the verses of the Qur'an, the writer has figured out that one of the patterns for expression and argumentation in the Qur'an is comparing two issues whose good and evil are not clear. These verses come along with allegories and, sometimes, interrogations; and, while retaining the rhetorical excellence and lingual eloquence, they have strong and acceptable argument to deliver the divine message.

کلیدواژه‌ها [English]

  • argumentation
  • allegory
  • comparison
  • allegorical comparison
  • verses of the Qur'an