مدرسۀ حدیثی یمن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

مدرّس مرکز تخصصی علوم حدیث قم

چکیده

در میان مراکز و حوزه‌های حدیثی جهان اسلام، مدرسه حدیثی یمن یکی از با سابقه‌ترین و تأثیرگذارترین مراکز اهل سنت است که سهم بزرگی در نقل و نشر احادیث پیامبر داشته است. از این‌رو مقاله حاضر عهده‌دار بررسی فعالیت این مدرسه حدیثی در دو قرن نخست هجری است. ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی یمن، چگونگی شکل‌گیری مدرسه یمن، راویان و محدّثان یمانی، آثار برجسته حدیثی و ویژگی‌های بارز مدرسه یمن موضوعاتی است که در این نوشتار به بحث گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yemen School of Trdition

نویسنده [English]

 • Mahdī Mardānī
چکیده [English]

Yemen School of Tradition is one of the oldest Sunnī centers with a long and impressive record of transmission and promulgation of the Holy Prophet (S.A.W.)'s traditions. Yemen's geographical and cultural features, the way the Yemen School of Tradition was formed, transmitters of hadīth and traditionists, and the School's outstanding works of traditions are among the issues that the writer has dealt with in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yemen
 • school of tradition
 • Prophetic traditions
 • Sunnīs
 1. ابن حزم، علی بن احمد الاندلسی، اسماء‌الصحابةالرواة و ما لکل واحد من العدد، مصر، دار المعارف.
 2. ابن کثیر، ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الفکر، 1389ق.
 3. اکوع، اسماعیل بن علی، المدارس الاسلامیة فی‌الیمن، منشورات جامعة صنعاء، 1400ق.
 4. اکوع، محمد بن علی، الیمن الخضراء مهد‌الحضارة، القاهرة، مطبعة السعادة، 1391ق.
 5. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، القاهرة، دار التراث العربی، 1314ق.
 6. بستی، محمد بن حبان، مشاهیر علماء الامصار، القاهرة، مطبعة لجنة التألیف و النشر،1379ق.
 7. بغدادی، احمد بن علی الخطیب، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، ریاض، مکتبة المعارف، 1403ق.
 8. بیهقی، احمد بن حسین، دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1405ق.
 9. حدیثی، نزار عبد اللطیف، اهل الیمن فی صدر‌الاسلام، سوریا، المؤسسة العربیة.
 10. ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، الامصار ذوات الآثار، بیروت، دار ابن کثیر، 1405ق.
 11. ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، میزان‌الاعتدال فی نقد الرجال، مصر، دار احیاء الکتب العربیة، 1382ق.
 12. ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، سیر اعلام‌النبلاء، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1402ق.
 13. رازی، احمد بن عبد‌الله، تاریخ مدینة صنعاء، مطبعة صنعاء، 1401ق.
 14. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، تدریب‌الراوی فی شرح تقریب النووی، مصر، دار الکتب الحدیثة، 1385ق.
 15. شرف الدین، احمد حسین، تاریخ الفکر ‌الاسلامی فی الیمن، مطبعة الریاض، 1400ق.
 16. شیبانی، عبد الرحمن بن الدبیع، قرة العیون باخبار الیمن المیمون، دار المطبعة السلفیة، 1391ق.
 17. صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، دار العلم للملایین، 1388ق.
 18. کبسی، محمد علی احمد، مدرسة الحدیث فی‌الیمن فی القرنین الاول و الثانی الهجریین، جامعة صنعاء، 1425ق.
 19. کندی، محمد بن یوسف السکسکی، السلوک فی طبقات العلماء و الملوک، صنعاء، وزارة‌الاعلام و الثقافة، 1403ق.
 20. مسعودی، علی بن حسن، مروج الذهب و معادن الجواهر، مصر، مطبعة السعادة، 1385ق.
 21. نیسابوری، ابو عبد‌الله الحاکم، معرفة علوم‌الحدیث، القاهرة، دار الکتب المصریة، 1937م.
 22. همدانی، حسن بن احمد بن یعقوب، صفةجزیرة العرب، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، 1989م.
 23. یحیی بن الحسین، غایة الأمانی فی اخبار قطر‌الیمانی، القاهرة، دار الکتاب العربی، 1388ق.