روش‌شناسی تفسیر نورالثقلین

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث

چکیده

دراین مقاله نگارنده به بررسی روش مؤلف در  تفسیر نور‌الثقلین (ازتفاسیرروایی شیعیان) ، جزئیات شیوة کار مصنف، اسرائیلیات در تفسیر نور‌الثقلین، معانی حروف مقطعه در تفسیر نور‌الثقلین و مباحث علوم قرآنی در تفسیر نور‌الثقلین، پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Tafsīr Nūr al-Thaqalayn

نویسنده [English]

  • Farrukhnāz Waīdniyānī
چکیده [English]

The subject matter of the present article is to introduce of Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, as one of the Shī‘ī interpretations. The writer's method, the issue of isrā’īliyāt (the Jewish and Christian Lore) in interpretation, the meanings of disconnected letters, and discourses on Qur'anic sciences are among the issues that the writer has attempted to bring up in this article. 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition
  • interpretation
  • Tafsīr Nūr al-Thaqalayn
  1. عروسى حویزى، عبد العلى بن جمعه، تفسیرنورالثقلین، تحقیق سید هاشم رسولى محلاتى‏، چاپ اوّل: قم، انتشارات اسماعیلیان‏‏، ‏1415ق.
  2. معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فى ثوبه القشیب، مشهد مقدس، نشر الجامعة الرضویة للعلوم الاسلامیة، 1377ش.
  3. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، به کوشش بهاء الدین خرمشاهى، تهران، انتشارات دوستان، 1377.
  4. تهرانی، آقا بزرگ، الذریعة الى تصانیف الشیعة، بیروت، دارالاضواء، بی‌تا.
  5. ایازی، سید محمد علی، المفسرون؛ حیاتهم و منهجهم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1373ش.