قبر سبز، مدفن سید نظام الدین علیشاه موسوی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه تراجم و انساب

چکیده

قبر سبز متعلق به نظام الدین علیشاه فرزند محمد از نسل حمزة بن موسی الکاظم(ع) که تا چند سال پیش در حاشیه بازار حاج آقاجان، مورد زیارت و احترام عموم بود، اکنون در انتهای شمال باغ رضوان - شمال غربی حرم مطهر رضوی - قرار گرفته است. با این حال تاکنون هویت مدفون در آن به درستی شناخته نبود که با مراجعه به اسناد تاریخی و بازخوانی سنگ قبر وی توسط گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهشهای اسلامی، این بازشناسی تا حد قابل توجهی انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Grave, the Burial Place of Sayyid Nizām al-Dīn ‘Alīshāh Mūsawī

نویسنده [English]

 • Ismā‘īl Riظā’ī Burjakī
چکیده [English]

The Green Grave, which enshrines the body of Nizām al-Dīn ‘Alīshāh, a descendant of Hamzat b. Mūsā al-Kāzim, was until several years ago located on the side of Hāj Āqājān bazaar and revered and visited by the pilgrims and the public people, is now located on the north end of Bāq Rizwān cemetery due to the demolitions and reconstructions taken place in recent years. The figure buried there is not fully identified; however, the Biography and Genealogy Department of the Islamic Research Foundation has undertaken an extensive study of the historical documents and re-examination of the epitaphs to further clarify his identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Grave
 • Holy Shrine of Imam Rizā (A.S.)
 • Nizām al-Dīn ‘Alīshāh
 • Mashhad Qatlgāh (Cemetery)
 1. اعتمادالسلطنه، محمد حسن، مطلع الشمس، تصحیح لیمودهی، تهران، فرهنگسرا،1368.
 2. بسطامی، نوروزعلی، فردوس التواریخ، چاپ سنگی، مشهد، 1315ق.
 3. بیهقی، ابوالحسن علی بن زید، تاریخ بیهق، تصحیح احمد بهمنیار، کتابفروشی فروغی.
 4. بیهقی، ابوالحسن علی بن زید، لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، 1410ق.
 5. ترکمان منشی، اسکندر بیگ، عالم آرای عباسی، تصحیح اسماعیل رضوانی، تهران، دنیای کتاب،1377.
 6. حسینی (ابن عنبه)، جمال الدین احمد، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، 1383ش.
 7. خراسانی، ملا هاشم، منتخب التواریخ، تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه،1382ق.
 8. خواند میر، غیاث الدین محمد، تاریخ حبیب السیر، تصحیح محمد دبیر سیاقی، تهران، کتابفروشی خیام، 1362.
 9. سفرنامه بمبئی به مشهد (خاطرات حاج داود ناصر)، ترجمه و تنظیم خانه فرهنگ جمهوری اسلامی بمبئی، نسخه فیلمتک.
 10. سیدی، مهدی، سیمای تاریخی -فرهنگی شهر مشهد، تهران، آوام و مشهد، شهرداری مشهد،1382.
 11. سیدی، مهدی، گنبد خشتی،مشهد، مهبان، 1380.
 12. شریعتی، علی، راهنمای خراسان، انتشارات الفبا، 1345.
 13. طباطبا، ابی اسماعیل ابراهیم، منتقلة الطالبیه، تحقیق سید محمد مهدی سید حسن خرسان، نجف، انتشارات حیدریه 1388ق.
 14. عبیدلی، ابوالحسن محمد، تهذیب الانساب، تحقیق محمد کاظم محمودی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی 1413ق.
 15. عطاردی، عزیزالله، فرهنگ خراسان، تهران، انتشارات عطارد، 1381.
 16. علوی سبزواری، سید محمد مهدی، تاریخ طوس، بغداد، چاپ سربی، 1346ق.
 17. عمری، ابوالحسن علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق دکتر احمد مهدوی دامغانی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، 1422ق.
 18. فخر رازی، محمد، شجرةالمبارکة فی انساب الطالبیه، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، 1409ق.
 19. قمی، قاضی احمد، گلستان هنر، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، منوچهری، 1351
 20. کیا گیلانی، سید احمد بن محمد، سراج الانساب، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی 1409ق.
 21. لاهیجانی (صدر المتألهین)، محمد، تاریخ و جغرافیای شهر مشهد، تصحیح محمد رضا قصابیان، مشهد، انصار، 1385.
 22. مؤتمن، علی، تاریخ آستان قدس، شرکت افست، مشهد، 1355.
 23. مروزی ازورقانی، اسماعیل، الفخری فی انساب الطالبیین، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی 1409ق.
 24. موسوی(مغانی)، حسین، بهشت شرق، چاپخانه زوار، 1341.