تحلیل عناصر داستان موسی و عبد در سوره کهف

نویسندگان

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

چکیده

آیات 60 تا 82 سورهء کهف،یکی از بارزترین جلوه‌های هنری داستان‌های قرآن به شمار می‌آید. تحلیل عناصری از قبیل شخصیت و شخصیت‌پردازی،حرکت،زمان و مکان،محیط،فضا،ایقاع و آهنگ و موسیقی تکرار و مفاجاة(غافلگیری)در داستان مورد بحث از جمله مباحثی است که این‌ مقاله به آن می‌پردازد.ضمن این‌که به تناسب و هماهنگی محتوا و اسلوب داستان موسی و عبد با دیگر داستان‌های سوره کهف،اشاره خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Components of the Story of Moses and the Servant in Sūrat al-Kahf

نویسندگان [English]

  • ‘Alī Nazarī
  • Parvāna Rizā’ī
چکیده [English]

Verses 60 to 82 of Sūrat al-Kahf (The Cave) comprise one of the most evident artistic manifestations of the Qur'an stories. Analyzing such components as character, character development, movement, time and space, environment, ambience, unilateral obligation (īqā‘), the tone of recurrence, and unexpected events in the above story are among the issues addressed in this article. Meanwhile, references are made to the other story in Sūrat al-Kahf in proportion to the content and style of the story of Moses and the servant.