بررسی سنت تزیین در قرآن و ارتباط آن با سنت‏های دیگر

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در جهان سنت­های گوناگونی حاکم است. با تأمل در این سنت­ها می­توان گفت آن‏ها با یکدیگر در ارتباط بوده، برخی به عنوان مقدمه و پیش‏نیاز دیگری و برخی، به عنوان نتیجه یا ابزار سنت دیگر مطرح هستند. یکی از این سنت­ها، تزیین است. سنت تزیین به سنتی گفته می­شود که با ظهورش اموری را نزد بشر زیبا جلوه می­دهد. سنت تزیین به دو دسته سنت تزیین مطلق و مقید نسبت به اهل حق و باطل قابل تقسیم است. هر یک از این اقسام، ابزارها و ویژگی­های خاصی دارند و به شکل متفاوتی ظهور می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Custom of Decoration of the Qur’an and its Relation to other Customs

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Yazdanmadad 1
  • Fatemeh Yazdanmadad 2
1
2
چکیده [English]

Various customs ( sunan ) prevail the world over. With a deliberation on these customs, it can be said that they are interrelated and some of the traditions are preliminary steps and are a prerequisite for another custom and some are regarded as the result or an instrument for another custom. One of these customs concerns decoration. Custom of decoration is one that, when carried out, represents some matters as beautiful to humankind. Custom of decoration is divisible into two categories of absolute and restricted customs of decoration in relation to the people of Truth and people of falsity. Each of these types has specific tools and features and is displayed in a different way. Similarly, each one of them is somehow connected to other traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine precedents
  • custom of decoration
  • the Qur’an
  • relation of customs
  • custom of trial
1_ قرآن کریم
2_ آلوسى، محمود بن عبدالله، روح المعانی، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، چ 1، 1415ق.
3_ آل‏غازى، عبدالقادر، بیان المعانى، 6جلد، مطبعة الترقی _ سوریه _ دمشق، چ 1، 1382 ق.
4_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ 1، 1982م.
5_ جوادی آملی عبدالله، تسنیم، مرکز نشر اسراء، چ2، قم،1387.
6_ حامد مقدم، احمد، سنت­های اجتماعی در قران، انتشارات آستان قدس رضوی،  مشهد، چ3، 1365ش.
7_ زیبدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1385ق.
8_ سهراب پور، همت، سنت­های الهی، انشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین، قم، چ1، 1375ش.
9_ شاه‏عبدالعظیمى، حسین، تفسیر اثنى عشرى، 14جلد، میقات _ ایران _ تهران، چ1، 1363 ش.
10_  صفی پور عبدالرحیم، منتهی الارب، کتابخانه سنایی، تهران، بی تا.
11_ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ‏بیروت، ‏ چ2، 1390ق.
12_ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، مؤسسة الأعلمی، بیروت، 1415ش.            
13_ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تفسیر جوامع الجامع، 4جلد، حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت_ ایران_ قم، چ1، 1412 ق.
14_ طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین و مطلع النیرین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1365ش.
15_ طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، چ 2، 1369ش.
16_ قطب، سید، فى ظلال القرآن، دارالشروق، بیروت، چ35، 1425 ق.
17_ کاشانى، فتح‏الله بن شکرالله، منهج الصادقین، کتاب‏فروشى اسلامیه، تهران، چ 1، 1344ش.
18_ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح وتعلیق علی‏اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چ 4، 1407 ق‏.
19_ مراد خانی تهرانی، احمد، سنت­های اجتماعی الهی در قرآن، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چ1، ش1386.
20_ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ1، 1417ق.
21_ مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، شرکت چاپ و نشر بینالملل، تهران، 1379ش.
22_ معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسرین، مؤسسه فرهنگی تمهید، قم، چ4، 1387ش.
23_ مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف،  دار الکتاب الإسلامی، قم، چ 1، 1424ق.
24_ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه،  دار الکتب الإسلامیة، تهران، چ 10، 1371ش.