تأثیر انتشار تصویرهای فاقد پوشش شرعی در شبکه های اجتماعی بر حجاب دختران نوجوان

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

2 استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش پیمایشی، بررسی تأثیر انتشار تصویرهای بدون پوشش شرعی در شبکه‏های اجتماعی بر وضعیت حجاب دختران نوجوان شهر مشهد است. جامعه‌ آماری دانش آموزان دبیرستانی هفت ناحیه آموزش و پرورش شهر مشهد است که با انتخاب یک دبیرستان از هر ناحیه صورت گرفت. تعداد کل اعضای جامعه تحقیق،  338نفر به دست آمد و با استفاده از جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه  180نفر تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر دختران نوجوان در شبکه های اجتماعی حضور دارند و در گروه‏های گوناگون عضو هستند. میانگین باور و التزام عملی به پوشش اسلامی در سطح جامعه شرایط مناسبی دارد. این در حالی است که وضعیت باور و التزام به رعایت حجاب اسلامی در بین نوجوانان دختر در فضای مجازی کمتر از حد متوسط است.  از میان انتشار تصویرهای بدون پوشش در فضای مجازی توسط خانواده، آشنایان و افراد مشهور، تأثیر انتشار تصویرهای بدون پوشش شرعی در شبکه های اجتماعی مجازی توسط افراد مشهور بیش از دیگر عوامل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Circulating Pictures of Unveiled Women in Social Network on the Islamic Dress Code of the Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Abdali Takallou 1
  • Voria Hafidi 2
1
2
چکیده [English]

The objective of this measurement research is to study the impact of circulating pictures of unveiled women in social  networks on the condition of Islamic dress code ( ḥ ijāb ) of the adolescent girls in Mashhad. The high school students of 7 districts of Mashhad Department of Education were selected as the statistical population, with one high school chosen from every district. The total number of research population members amounted to 338; of these, using the Morgan Table, the number of sample members was determined to be 180. The research findings showed that most of the adolescent girls become members of social networks and members of various groups. The average belief in and practical commitment to maintaining Islamic dress code among adolescent girls is in a suitable condition, whereas belief in and commitment to maintaining Islamic dress code among the adolescent girls in cyberspace is lower than the average. Among the pictures of the unveiled women circulated in cyberspace by families, acquaintances, and celebrities, the impact of the pictures of the unveiled women circulated in cyberspace social networks is more than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic dress code
  • Social Networks
  • Cyberspace
  • the adolescents’ modeling
  • pictures of celebrities
اسماعیلی، محسن(1391)، گفتارهایی در حقوق رسانه، تهران، شهر.
جلالی فراهانی، امیرحسین(1383)، «پیشگیری از جرایم رایانهžای»، مجله حقوقی دادگستری، 47(2).
حسنی، محمد(1389)، بررسی ارتباط بین وضعیت پوشش و آرایش زنان تهرانی و مصرف رسانهžای آن‏ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شمس نجف آبادی، فاطمه (1392)، تاثیر عوامل اجتماعی (خانواده، گروه همسالان و در ملا عام و منظر عام بودن)  برنحوه پوشش دختران دبیر ستانی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.  
ورکانی، محمد رضا(1394)، بررسی تأثیر تربیتی_ اخلاقی شبکه‌های اجتماعی بر دانش‏آموزان متوسطه یک (مطالعه موردی شهرستان شاهین‌شهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
یعقوبی ملال، نیما، نصرت و کیان ریاحی‏نیا، «واکاوی نقش و کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای دانشجویان»، مجموعه مقالات همایش ملی شبکه‌های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری. تهران، 22 اردیبهشت 1394، دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Bell , David ( 2001), An introduction to cyberculturse , USA , Routledge.
Stefik,M. (Ed.) (1996),Internet Dreams: Archetypes, Myths, and Metaphors,MIT Press,Cambridge.
Thelwall, Mike and Price, Liz. (2003). Disciplinary Differences in Academic Web Presence- A Statistical Study of the UK. Libri, 53, 242-243.