منطق پژوهش و روش تحقیق

مطالب عمومی

نویسنده

عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرّس تهران

چکیده

روشهای علمی تحقیق و منطق پژوهش جایگاه بسزایی در رشد تولید علم و نوآوری دارد. این یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های پژوهشی در علوم است که با پرسشهایی بزرگ سروکار دارد و واحدهای آزمون و اعتبارسنجی خود را از واحدهای میانی و کلان اختیار می کند. بدین ترتیب با طرح موضوع درصدد شرح اهمیت و جایگاه این روش برآمده و بر این ایده تأکید شده است. به همین سبب منطق پژوهش در یک منحنی پژوهش علمی شامل مسئلهیابی، نظریهپردازی و اعتبارسنجی آزموده شده و در نهایت با بررسی تفاوت روشهای علوم مختلف سامان مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Lotfllah Nabavi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -