مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامیِ آیسسکو در سال 139۶

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

مدیر گروه جغرافیای بنیاد پژوهش‌های اسلامی

چکیده

کشورهای اسلامی با تکیه بر تمدن کهن و درخشان اسلامی، برای اتحاد و ایفای نقش در تحولات جهانی، سازمان کنفرانس اسلامی را تشکیل دادند. این سازمان در راستای اهداف خود، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی، آیسسکو را تاسیس کرد. آیسسکو فعالیت‌های گوناگونی انجام می‌دهد که یکی از آنها انتخاب شهرهایی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در هر سال است. پایتخت معنوی ایران،  مشهد مقدس، که رشد و توسعه خود را مدیون بارگاه امام رضا(ع) است، در سال2017م ؛ 11دی ماه 1395 تا10دی ماه 1396؛ یکی از  پایتخت‌های فرهنگ اسلامی است.
   این مقاله دو هدف را مدنظر دارد. نخست شناخت کلی آیسسکو و دیگر  بررسی میزان آمادگی شهرمشهد و مدیران آن برای پذیرش این نقش مهم. روش تحقیق توصیفی است و نشان می‌دهد که برای بهره‌وری از فرصت فراهم شده، مدیران شهری  و مراکز مرتبط در فرصت کمِ باقی مانده باید بیشتر تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mashhad, the City Selected by ICESCO as the Islamic Culture Capital in 2017

نویسنده [English]

 • Nasrin Ahmadian Shalchi
چکیده [English]

Relying on the great Islamic civilization, Islamic countries formed the Islamic Conference Organization for unity and playing a role in the world developments. In conformity with its objectives, this organization established the educational, scientific, and cultural organization of the Islamic countries, ICESCO. This organization involves in various activities, one of which is deciding on some cities as the Islamic Culture Capital every year. With the blessing of the Threshold of Imam al-Riḍā (A.S.) in Mashhad and the annual visitation of millions of pilgrims from all over the world, this holy city will be one of the Islamic Culture Capitals in 2017 (from 11th of Dey 1395 to 10th of Dey 1396).
This article is pursuing two goals. First, a general introduction of ICESCO, and second, a survey of the degree of preparedness of the city of Mashhad and its managers for welcoming this significant function. The research method is descriptive, showing that in order to benefit from the provided opportunity the urban managers executives of the related centers should increase their efforts in the little time left.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic countries
 • ICESCO
 • Mashhad
 • Threshold of Imam al-Riḍā (A.S.)
 • Islamic Culture Capital
 • Islamic Conference organization
 1. 1. آستان قدس رضوی، آستان قدس دیروز و امروز، مشهد، 1356ش.

  2. ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، علمی فرهنگی، تهران، 1361ش.

  3. ابن حوقل، صورة الارض، ترجمه جعفر شعار، امیرکبیر، تهران، 1366ش.

  4. السید سلیم، محمد، و دیگران، سازمان کنفرانس اسلامی در جهان متغیر، ترجمه حسن رضایی، دفتر مطالعات سیاسی ، بین‌المللی، تهران، 1376ش.

  5. بسیج، احمدرضا، «تمدن اسلامی؛ دلایل زوال و انحطاط آن»، معرفت، ش 109، دی 1385ش، ص 84_93.

  6. بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، تصحیح علی‌اکبر فیاض، دانشگاه فردوسی، مشهد، 1356ش.

  1. حافظ ابرو، زبدة التواریخ، تصحیح سید کمال حاج سید جوادی، نشر نی، تهران، 1372ش.

  8. خبرگزاری جمهوری اسلامی، دفتر مطالعات راهبردی مشهد2017 تشکیل شد، 31/6/1394: www.irna.ir

  9. دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی استانی، معرفی رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام، مشهد 2017، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، مشهد، 1394ق.

  10. دفتر مطالعات سیاسی وبین‌المللی، سازمان علمی، آموزشی ، فرهنگی (آیسسکو)، وزارت امور خارجه، تهران، 1387ش.

  11. رهنما، محمدرحیم، شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی  بافت قدیم شهر مشهد، اداره کل روابط عمومی و بین‌المللی شهرداری مشهد، مشهد، 1390ش.

  12. رضوانی، علی‌رضا، در جست‌وجوی هویت شهری مشهد، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، 1384ش.

  13. سعیدی رضوانی، عباس ، «جغرافیای شهری( شهر مشهد)»، مجله دانشکده ادبیات مشهد، سال اول، ش 2 و 3، 1344ش.

  14. سیدی، مهدی، تاریخ شهر مشهد، آوام، مشهد، 1378ش.

  15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، مشهد، 1392ش.

  1. قصابیان، محمدرضا، «سرگذشت نوغان»، خراسان‌پژوهی، سال3، ش1، 1379ش.

  17. فوزی تویسرکانی، یحیی، سازمان کنفرانس اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1377.

  1. کیانی، محمد، کاروان‌سراهای ایران، سازمان میراث فرهنگی، تهران، 1373.

  19. کریمی ، غلامرضا، «آیسسکو بستری برای تشکیل امت واحد اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، ش 31، پاییز 1384ش، ص 243 _ 258.

  20. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «آیسسکو و مهندسی فرهنگی جهان اسلام»، ماهنامه زمانه، ش 58، تیر 1386ش، ص64-73.

  21. لاکهارت، لارنس، «مشهد»، ترجمه عباس سعیدی رضوانی، مجله دانشکده ادبیات مشهد، سال دوم، ش 2 و 3، 1345ش.

  22. ماجرای تغییر اجلاسیه وزرای آیسسکو 2017 از مشهد به سنار، روزنامه خراسان، شماره 19164، 21 دی 1394، ضمیمه خراسان  رضوی، ص6.

  23. مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمه علی‌نقی منزوی، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، 1361ش.

  24. مکارم شیرازی، ناصر، مناظرات تاریخی امام رضا7 با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1388ش.

  25. نخستین، مهدی، تاریخ سرچشمه‌های اسلامی آموزش و پرورش غرب، ترجمه عبدالله ظهیری، آستان قدس رضوی، مشهد، 1367ش.

  26. وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران، 1383، پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی :

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124107

  www.isesco.org.ma

  , Espahan , capital of Islamic Culture for the year 2006.

  www.isesco.org.ma