چکیده ای از کتاب ساختارهای ادبی مفاهیم دینی در قرآن

نویسنده

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Jawād Qāsimī