درباره نشریه

فصلنامه مشکوة به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه که از طریق سامانه( mishkat.islamic-rf.ir ) ارسال  شود استقبال می‌کند .مخاطبان اصلی، استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند.

 

 

 شناسنامه  نشریه

       گرایش :آموزه های قرآن و حدیث وفرهنگ اسلامی

       صاحب امتیاز:  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

       مدیر مسوول : دکتر سید محمود مرویان حسینی

       سر دبیر: دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

       مجوز انتشار : 21/10256

       مخاطبان هدف :  فرهیختگان جامعه به ویژه استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه   

             فاصله انتشار: فصلنامه

       تاریخ نشر اولین شماره : پاییز 1361     

       گستره توزیع: سراسری و نشر الکترونیکی