درباره نشریه

فصلنامه مشکوة به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه که از طریق سامانه( mishkat.islamic-rf.ir ) ارسال  شود استقبال می‌کند .مخاطبان اصلی، استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند.

مقالات نشریه به صورت دسترسی آزاد در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 شناسنامه  نشریه:

       گرایش : آموزه های قرآن و حدیث وفرهنگ اسلامی

       صاحب امتیاز:  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

       مدیر مسئول : دکتر سید محمود مرویان حسینی

       سر دبیر: دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

       مجوز انتشار : 21/10256

       مخاطبان هدف :  فرهیختگان جامعه به ویژه استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه   

        فاصله انتشار: فصلنامه

       تاریخ نشر اولین شماره : پاییز 1361 

      هزینه چاپ مقاله: مشکوة تا کنون هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت نکرده است.   

       نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی