اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 424
تعداد پذیرش 4
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 346
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 336

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 67
تعداد مقالات 590
تعداد مشاهده مقاله 16652
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14858
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 79 روز
درصد پذیرش 1 %