فصلنامه مشکوة  با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه  استقبال می‌کند. ضروری  است نویسندگان و پژوهشگران گرامی  مقالات خود را براساس  شیوه نامه مجله تنظیم کنند و حتما فرم (تعهد نامه و تعارض منافع) را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند. 

  


 نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1399 (ب)

نوع مقالات قابل چاپ در نشریه:  پژوهشی، مروری، ترویجی

 توالی و نوع انتشار: فصلنامه، الکترونیک غیر برخط

 زبان نشریه : فارسی، چکیده انگلیسی

 نوع دسترسی : آزاد_ رایگان (تمام متن)

  مشابه یابی : مقالات ارسالی  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

حداقل زمان برای تعیین تکلیف مقاله : حدود 3 ماه 

نرخ پذیرش مقالات : حدود 10% 

روش ارزیابی : دو سو ناشناس

 

شماره جاری: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 150، بهار 1400، صفحه 4-147 

1. تحلیل زبانی سورۀ احزاب با تکیه بر آوامعنایی

صفحه 4-25

حمیده حسنی حسین آبادی؛ دل آرا نعمتی پیرعلی؛ سوسن ال رسول؛ عبدالمجید طالب تاش


5. نسبت‌سنجی بهشت و جهنم با دیگر عوامل انگیزش اخلاقی در قرآن

صفحه 107-129

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد؛ علی اصغر شعاعی؛ حسنعلی رضی


ابر واژگان