فصلنامه مشکوة (به صاحب امتیازی بنیاد پژوهش های اسلامی) اولین نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این مجله با گرایشِ معارف قران و حدیث و فرهنگ اسلامی از سال 1361 منتشر می شود و مخاطبان اصلی آن استادان و دانش‏‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند. رشد علمی و ارتقای کیفی مقالات و نیز رعایت گرایش یاد ش‏‏‏‏‏‏‏‏ده، سبب شد تا در سال 1375 علمی-ترویجی را از کمیسیون بررسی نشریات رتبه دریافت نماید.

 

 

 

 

 

1. خاورشناسان و چالش تحریف قرآن در نگاه امامیه

صفحه 4-49

علی راد


2. بازخوانی موضوع «ارتداد» از زاویه اجبار بر تغییر عقیده در پرتو آموزه‌های قرآنی و حدیثی

صفحه 50-70

جواد ایروانی؛ رضا حق‌پناه


3. ناهمسانی اصول انگیزش در منظومه معرفتی قرآن و پارادایم غربی آن

صفحه 71-100

غلام رضا پیشقدم؛ حسن خرقانی


4. بررسی مبانی نظریه تفسیر تمثیلی

صفحه 101-120

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


5. مفهوم شناسی و ویژگی‌های «اولوا الالباب» بر اساس بافت آیات قرآن

صفحه 121-144

عبدالله میراحمدی؛ طاهره صادقی


6. همایش مطالعات اجتماعی _ فرهنگی سادات

صفحه 145-153

اسماعیل رضایی برجکی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول
شاپا چاپی
1683-8033