فصلنامه مشکوة (به صاحب امتیازی بنیاد پژوهش های اسلامی) اولین نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این مجله با گرایشِ معارف قران و حدیث و فرهنگ اسلامی از سال 1361 منتشر می شود و مخاطبان اصلی آن استادان و دانش‏‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند. رشد علمی و ارتقای کیفی مقالات و نیز رعایت گرایش یاد ش‏‏‏‏‏‏‏‏ده، سبب شد تا در سال 1375 علمی-ترویجی را از کمیسیون بررسی نشریات رتبه دریافت نماید.

 

 

 

 

 

1. مقابله با کرونا در عرصۀ فرهنگ

صفحه 4-7

امیر سلمانی رحیمی


2. چرایی ذکر مطالب مربوط به همسران پیامبر(ص) در قرآن

صفحه 8-32

جواد ایروانی؛ زهرا حسین زاده


3. چیستی متعلّق «همّت به و همّ بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیۀ 24 سورۀ یوسف

صفحه 33-56

حسین براتی؛ عباس اسماعیلی‌زاده


4. بازیابی جهات اهمیت فواصل قرآنی

صفحه 57-77

علی‌اصغر آخوندی


5. مبانی سنخ‌شناسی در قرآن کریم

صفحه 78-101

سهراب مروتی؛ بهروز سپیدنامه؛ صدیقه کرمی


6. مسئلۀ تنوع در انسان (چیستی، حکمت و دلالت‌های تربیتی آن)

صفحه 102-121

احمد شه گلی


7. معنای واژۀ «مستمرّ» در آیۀ (وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) با تکیه بر بافت زبانی و غیر زبانی

صفحه 122-141

زهرا قاسم‌نژاد؛ سیده محبوبه کشفی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1683-8033