راهنمای نویسندگان


راهنمای تهیه و تنظیم مقاله

فصلنامه علمی مشکوة به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه که از طریق سامانه( mishkat.islamic-rf.ir ) ارسال  شود استقبال می‌کند .مخاطبان اصلی، استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند.

ویژگی‌های محتوایی

ü     نوآوری در مقاله (برخورداری از نظریه یا فرضیه‌ای جدید، مسئله‌ای تازه، روش و ابزاری نو، یا رهیافت و قرائتی جدید).

ü     ثمربخشی و کاربردی بودن مقاله (مسئله‌محوری پژوهش و طرح بایسته‌ها و اولویت‌های تحقیق و پرهیز  از کارهای موازی).

ü   کارایی مقاله (برخورداری از صبغه تحقیقی _ تحلیلی، ساختار منطقی و انسجام محتوایی، با قلمی روان و گویا و اجتناب از کلی‌گویی و نثر خطابی).

ü   بهره‌مندی از روش‌ها، ابزارها و  روی‌آوردهای متنوع در تحقیق، مانند مطالعات تاریخی، تطبیقی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی به‌ویژه مطالعات میان‌رشته‌ای در همان گرایش مجله(آموزه های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی) با توجه به چند بُعدی بودن مباحث دینی.

ü     برخورداری مقاله از اطلاعات کافی و کامل، صادق، دقیق، واضح و متمایز، روزآمد، مستند و مستدل و جملگی مرتبط با مسئله تحقیق.

ü     برخورداری مقاله از هدفی مشخص، مفید، قابل سنجش و دسترسی، متناسب با توان محقق و قابل اجرا.

نحوۀ تنظیم مقاله

شایسته است مقاله دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع با ویژگی‌های ذیل باشد:

ü     عنوان: عنوان مقاله کوتاه، گویا، جامع و مانع، جذاب و ناظر به محتوای مقاله و به دور از اِلقاگری باشد.

ü     مشخصات نویسنده: شامل نام، نام خانوادگی، رتبه علمی، مدرک تحصیلی، رشته، گروه علمی، مؤسسۀ وابسته و نشانی الکترونیکی باشد.

ü   چکیده: دربردارنده مهم‌ترین مطالب مقاله به اختصار می‌باشد. بایسته است حداکثر 150 کلمه و شامل بیان مسئله، هدف، ضرورت و قلمرو تحقیق، روش و چگونگی پژوهش و یافته‌های مهم آن باشد. معرفی موضوع و طرح فهرست مباحث یا مرور  بر  آنها در چکیده، از اشتباهات رایج است.

ü   کلیدواژه ها: بایسته است، حداکثر هفت واژۀ کلیدی با ترکیبی از واژگان عام و خاص، متناسب با موضوع اصلی مقاله انتخاب شود تا بازیابی مقاله آسان‌تر باشد.

ü   مقدمه: در مقدمه باید مسئلۀ تحقیق، هدف، ضرورت، پیشینه و روش پژوهش با تفصیل بیشتر بیان شود تا ذهن خواننده را آماده و علاقه‌مند به مطالعه کند.

ü   بدنه اصلی: در بدنۀ اصلی مقاله بایسته است اهمیت و ابعاد مسئله و نیز آراء دربارۀ آن به خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شود، و نویسنده پس از ارزیابیِ دیگر نظریات، با تبیین و توجیه کافی، دیدگاهش را ارائه نماید.

ü   نتیجه: شامل یافته‌های تحقیق، آثار و کاربردهای آن، توصیه به موضوع‌های مرتبط با پژوهش برای کارهای بعدی، یادکرد سؤالات بی‌پاسخ و نکات مبهم قابل پژوهش است. از ذکر ادله، مستندات، مسئله پژوهش و جمع‌بندی مباحث مقدماتی در نتیجه، خودداری شود.

ü     فایل مقاله حروفچینی شده در محیط Word با حجم حداکثر  6500 واژه پس از ثبت نام به‌عنوان نویسنده در سامانۀ مجله از طریق سامانه ارسال شود.

فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا و شیوۀ ارجاع در داخل متن به ترتیب ذیل تنظیم شود:

منابع

کتاب: نام خانوادگی، نام، نام کتاب، نام مترجم، مصحح یا محقق، ناشر، محلّ نشر، نوبت چاپ، تاریخ انتشار.

مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام نشریه، سال / دوره، شماره، زمان انتشار.

شیوۀ ارجاع

ارجاعات درون متن و داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال نشر: جلد / صفحه) ذکر شود مانند (طباطبایی، 1417: 256/5).