نویسنده = سیده محبوبه کشفی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر بافت متنی و فرامتنی در معنای واژۀ تکامَد «حُسوم» در قرآن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 57-76

زهرا قاسم نژاد؛ سیده محبوبه کشفی


3. راهکارهای حل تعارض ظاهری در مبانی جزا (نیّت و عمل) با تکیه بر متون دینی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 92-110

حامد دژآباد؛ محمود عاشوری؛ سیده محبوبه کشفی