1. وقف فرش به حرم امام رضا پیشینه و شیوه ‏ها (از صفویه تا اواخر قاجار)

دوره 37، شماره 1، بهار 1397، صفحه 124-139

منا سلطانی؛ سید حسن احمدی


2. بررسی اصول زیبایی‌شناسی در قالیچه‌های محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 135-157

سید حسن احمدی؛ امیرحسین چیت‏‌سازیان