دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 133، اسفند 1395، صفحه 1-157 
رویکرد چند وجهی به اعتجار احادیث پزشکی

صفحه 53-72

سعید نمازی‏‌زادگان؛ سیده‏ عذرا هاشمی ‏نژاد؛ سید مرتضی موسوی گرمارودی


نگرشی نو به فقه تربیتی بر پایه فقه القرآن

صفحه 91-108

مصطفی رفسنجانی‏‌مقدم؛ علی محمدیان