1. فرضیه‌ها در دعوت از امام رضا(ع) به مرو

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-115

رضا وطن‌دوست


2. نفی مطلق‌انگاری امنیت در آموزه‌های اسلامی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 73-83

محمدحسن خزاعی؛ رضا وطن‌دوست


3. مسئولیت‌پذیری در نظام سیاسی اسلام با تأکید بر مدیریت علوی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 38-52

رضا وطن‌دوست