نویسنده = الهه شاه‌پسند
تعداد مقالات: 7
1. مفهوم شناسی محبت در رابطۀ دوسویۀ خدا و بنده

دوره 39، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 70-88

سمانه احمدپوردهقان‌؛ الهه شاه‌پسند


2. چیستی و چرایی مواهب حضرت سلیمان (ع) در قرآن و تورات

دوره 39، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 117-138

فهیمه طاهرکوهی؛ الهه شاه‌پسند


3. تطور حیطۀ موضوعی قرآن در فهم مفسران از عبارتِ (تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-72

فهیمه ضیاقریشی؛ الهه شاه‌پسند


4. مفهوم‌شناسی اوصاف وعده‌های الهی در قرآن

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-72

نجمه حسن‌پور؛ زینب نصراللهی؛ الهه شاه‌پسند


6. ارتباط دو مفهوم شکر و شرک در قرآن کریم

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 7-23

محدّثه خوش‌قامت؛ الهه شاه پسند


7. بررسی تطبیقی دو مفهوم انفاق و نفاق در قرآن کریم

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 18-37

الهه شاه‌پسند؛ هدی تیزابی مشهدی