نویسنده = علی راد
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل گفتمان احادیث تقیۀ حسن بن محبوب

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 24-52

علی راد؛ سعید عزیزی


2. در جستجوی «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 49-75

علی راد؛ سعید عزیزی


4. تحلیل انتقادی شبهات تبار ابراهیم (ع)

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 8-26

علی راد


5. تحلیل انتقادی احادیث تبارشناسی الیاس

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 14-32

علی راد