1. اصول اندیشه امام خمینی(ره) در بیان مقام معظّم رهبری

صفحه 4-6


2. مبانی و محدودیت‌های آزادی اطلاعات و قرآن کریم

صفحه 7-25

عیسی زارعی؛ نیره خداداد شهری


3. تقسیم قرآن به هفت حزب

صفحه 26-44

محسن رجبی قدسی


4. تأثیر خشم و کظم غیظ بر سلامت روان در منابع اسلامی و غربی

صفحه 45-57

مریم صف آرا؛ سمانه سادات سدیدپور


5. بررسی کاربرد سیاق در تفسیر الکاشف علّامه محمد جواد مغنیه

صفحه 58-71

سید عبدالرسول حسینی‌زاده؛ محمد کریمی درچه


6. واکاوی علل انحراف امت اسلام در خطبه حضرت زهرا

صفحه 72-86

مهدیه محمّد تقی زاده


7. راهبردهای امام علی(ع) در رویارویی با عصبیت قبیله‌ای جامعه پس از پیامبر اکرم(ص)

صفحه 87-105

رسول‌ محمّدجعفری


8. فلکه حضرتی مشهد؛ پیدایش و توسعه

صفحه 106-125

علی اخوان مهدوی


9. قتلگاه، غسلگاه، قدمگاه و سجده‏گاه امام رضا(ع)

صفحه 126-134

رضا نقدی