1. پیام تاریخی رهبر معظّم انقلاب اسلامی به جوانان غرب

صفحه 4-7


2. پیامبر آزادى‏بخش

صفحه 8-17

محمد مهدی رکنی یزدی


3. بررسی تطبیقی دو مفهوم انفاق و نفاق در قرآن کریم

صفحه 18-37

الهه شاه‌پسند؛ هدی تیزابی مشهدی


4. مسئولیت‌پذیری در نظام سیاسی اسلام با تأکید بر مدیریت علوی

صفحه 38-52

رضا وطن‌دوست


5. رفتار شناسی مؤمنِ کامل در کلام پیامبر اعظم (تحلیل موردیِ یک حدیث)

صفحه 53-74

حسین طاهری وحدتی


6. تصویرپردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین

صفحه 75-86

علی اصغر پورعزت؛ میثم علی‌پور؛ علی اصغر سعدآبادی


7. مؤلفه‏های پیروزی و تداوم نهضت‏های اصلاحی در قرآن و نهج البلاغه

صفحه 87-103

روح اله زینلی


8. معنا شناسی واژه شهادت در نظام معنایی قرآن

صفحه 104-117

محمد عظیمی ده‌علی


9. حفاظت و ارائه میراث فرهنگی در حرم رضوی

صفحه 118-134

مریم رفیعی آتانی