1. بازخوانی سورة مسد (تَبّت)

صفحه 4-9

محمد مهدی رکنی یزدی


2. گوساله‌ای دیگر از سامری

صفحه 10-11

حمیدرضا آژیر


3. بررسی افزوده‌های تفسیری برخی از آیات سور‌ه کهف و مریم در ترجمه‌های معاصر

صفحه 12-33

مهدی ایزدی؛ باب الله محمدی نبی‌کندی


4. جلوه‌هایی از شجاعت امام علیّ بن موسی الرضا

صفحه 34-46

امیر سلمانی رحیمی


5. تحلیل زیبایی‌شناختی بر سخن حضرت زینب(س) «ما رأیتُ اِلّا جَمیلاً»

صفحه 47-70

فاطمه شفیعی؛ آرزو پایدارفرد


6. وضعیت تفاسیر شیعی در هند

صفحه 71-87

سید مصطفی احمدزاده


7. سیر و سلوک از دیدگاه فیض کاشانی و ابوحامد غزالی

صفحه 88-105

علی اکبر چناری


8. پایه شمعدان دارالشفاء امام رضا(ع) در دورة صفوی

صفحه 106-120

حشمت کفیلی


9. پیش‌همایش فرهنگِ مجاوری و زائرپذیری

صفحه 121-127

علی سکندری


10. نشست علمی دربارة روش‌های تعیین جهت قبله و اوقات شرعی

صفحه 128-131

نسرین احمدیان شالچی