1. زیباشناختی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در خطبه‌های نهج‌البلاغه

صفحه 4-24

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ حسین بیات


2. معیارهای علامه طباطبایی در بررسی و نقد دیدگاه‌های مفسران در تفسیر المیزان

صفحه 25-48

سهراب مروتی؛ امان اله ناصری کریموند


3. تأملاتی چند بر تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 49-61

محمدمهدی مسعودی


4. کاوشی نو دربارة مجمل در قرآن

صفحه 62-84

فاطمه موسوی


5. تاریخ‌گذاری سورۀ «اعراف» و نقد روایات ترتیب نزول آن

صفحه 85-106

علی رضا کوهی


6. تقدیرباوری در شاهنامه و مثنوی

صفحه 107-130

جلیل مسعودی‌فرد


7. سنگ یادمان واقعه توپ بستن حرم امام رضا(ع)

صفحه 131-136

میثم جلالی


8. بایسته‌های پژوهش در تقریب مذاهب اسلامی

صفحه 137-145

امیر سلمانی رحیمی