1. مؤلفه ‏های معنایی حوزه سنّت در قرآن

صفحه 4-22

مهدی مطیع؛ الهام آقادوستی؛ فاطمه سادات نیکزاد حسینی


2. رهنمودهای قرآنی در رفع توهمات انسانی

صفحه 23-45

پروین بهارزاده؛ مرضیه محصص؛ زهرا قوتی


3. سنجش مرکّب و خون در مرزبانی دین واکاوی عبارت مشهور به «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء»

صفحه 46-65

رسول حسین‌پور؛ مهدی شریعتی‌تبار


4. دیدگاهی نو درباره آیات 16-19 سوره قیامت و نقد دیدگاه‌های سه‌گانه‌ مشهور

صفحه 66-82

عباس مصلایی‌‏پور؛ محمد برزگر


5. بررسی مفهوم توکل و آثار آن بر زندگی اجتماعی انسان‌ها

صفحه 83-100

ریحانه نودهی؛ مرضیه بهشتی


6. فرضیه‌ها در دعوت از امام رضا(ع) به مرو

صفحه 101-115

رضا وطن‌دوست


7. اخلاق پژوهش

صفحه 116-140

احد فرامرز قراملکی؛ حسین طاهری وحدتی


8. گزارش بازدید از چند مؤسسه علمی - پژوهشی قم (21 تا 24 اردیبهشت 1396ش)

صفحه 136-141

محمد فرحزاد